Webshop & Medlemsprofil

SOMMERSKOLEN

Den Danske Sommerskole/Sommerskolen er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.

Prisen pr deltager er i 2023:

  • Medlemmer: 20.500
  • Ikke-medlemmer: 23.500


Betaling

Vælg mellem to muligheder:

  • A + B + C
  • A + D
     

Sommerskolen, 2023

A. Tilmelding
Medlemspris: kr. 1.500,00
Din pris: kr. 1.500,00

Bemærk, at tilmeldingen udelukkende kan betales med kreditkort

B. Acontobetaling - Pris: kr. 11.000 -
Medlemspris: kr. 9.500,00
Din pris: kr. 11.000,00

Kan først betales, når du har modtaget en optagelsesmail fra Sommerskolen.

C. Restbetaling - Pris: kr. 11.000 -
Medlemspris: kr. 9.500,00
Din pris: kr. 11.000,00

Betales senest, når du har modtaget en påmindelsesmail fra Sommerskolen.

D. Aconto + restbetaling - Pris: kr. 22.000 -
Medlemspris: kr. 19.000,00
Din pris: kr. 22.000,00

Kan først betales, når du har betalt tilmeldingsgebyr og modtaget optagelsesmail fra Sommerskolen.