Webshop & Medlemsprofil

SOMMERSKOLEN

Den Danske Sommerskole/Sommerskolen er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.

Sommerskolen, 2023

A. Tilmelding
Medlemspris: kr. 1.500,00
Din pris: kr. 1.500,00

Bemærk, at tilmeldingen udelukkende kan betales med kreditkort