Webshop & Medlemsprofil

SOMMERSKOLEN

Den Danske Sommerskole/Sommerskolen er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.

Sommerskolen, 2022

A. Tilmelding
Medlemspris: kr. 1.500,00
Din pris: kr. 1.500,00

Bemærk, at tilmeldingen udelukkende kan betales med kreditkort

B. Acontobetaling - Pris: kr. 10.500 -
Medlemspris: kr. 9.000,00
Din pris: kr. 10.500,00

Kan først betales, når du har modtaget en optagelsesmail fra Sommerskolen.

C. Aconto + restbetaling - Pris: kr. 21.000 -
Medlemspris: kr. 18.000,00
Din pris: kr. 21.000,00

Kan først betales, når du har betalt tilmeldingsgebyr og modtaget optagelsesmail fra Sommerskolen.

D. Restbetaling - Pris: kr. 10.500 -
Medlemspris: kr. 9.000,00
Din pris: kr. 10.500,00

Betales senest, når du har modtaget en påmindelsesmail fra Sommerskolen.