Webshop & Sider for Medlemmer

ONLINE DANSKUNDERVISNING

Begynderdansk

Begynderdansk er målrettet den gruppe elever, der skal lære dansk for første gang. Eleverne har altså ingen eller et meget begrænset kendskab til det danske sprog.

Køb

 

Skoledansk

Skoledansk er danskundervisning fra 0. til 9. klasse med et niveau svarende til den danske folkeskoles. Der er mulighed for at aflægge 9.-klassesprøven på Den Danske Sommerskole i juli måned, hvis man bliver indstillet til det, og hvis man har fulgt undervisningen hele skoleåret.
 
Skoleåret er delt ind i fire perioder. Er vi mere end tre uger inde i den aktuelle periode, kan man først deltage i undervisningen fra den efterfølgende periode. Se datoerne for hver periode under produktbeskrivelserne.

Køb

Basisdansk

Basisdansk 13+ er for elever i alderen 13 år og opad. Fælles for eleverne på Basisdansk er, at de har et basis kendskab til dansk. Dansk er deres andetsprog, og de har derfor brug for at få styrket deres ordforråd og mundtlige og skriftlige kompetencer på dansk.

Køb