Webshop & Medlemsprofil

ONLINE DANSKUNDERVISNING

Begynderdansk

Begynderdansk er målrettet den gruppe elever, der skal lære dansk for første gang. Eleverne har altså ingen eller et meget begrænset kendskab til det danske sprog.

Køb

 

Skoledansk

Skoledansk er danskundervisning fra 0. til 9. klasse med et niveau svarende til den danske folkeskole. Der er mulighed for at aflægge 9.-klassesprøven på Den Danske Sommerskole i juli måned, hvis man bliver indstillet til det, og hvis man har fulgt undervisningen hele skoleåret.
 
Skoleåret er delt ind i fire perioder. Er vi mere end tre uger inde i den aktuelle periode, kan man først deltage i undervisningen fra den efterfølgende periode. Se datoerne for hver periode under produktbeskrivelserne.

Køb

Dansk på mellemniveau

Dansk på mellemniveau er opdelt i to niveauer: 
Basisdansk (B1) er for dem, der kan begå sig nogenlunde på dansk i hverdagen, men som stadig mangler en vis basal korrekthed i deres sprog.
 

Videre med dansk (B1+) er for dem, der allerede har styr på den basale grammatik og er klar til at fokusere mere på sprogets detaljer og nuancer. Begge niveauer har fokus på dansk kultur, samfund og historie.

Køb