Webshop & Medlemsprofil

FAMILIE-SOMMERSKOLEN

Den Danske Sommerskole/Sommerskolen er en særskilt juridisk enhed (en erhvervsdrivende fond), hvor Danes Worldwide udfører sekretariatsopgaver for Fonden.

Familie-Sommerskolen 10-13 år

A. Tilmelding (pr. deltager)
Medlemspris: kr. 750,00
Din pris: kr. 750,00

Bemærk, at tilmeldingen udelukkende kan betales med kreditkort

B. Betaling for allerede tilmeldte deltagere (pr. deltager)
Medlemspris: kr. 750,00
Din pris: kr. 750,00

Tilmeldingsgebyr forfalder senest 1. november 2020. Bemærk, at tilmeldingen udelukkende kan betales med kreditkort

C. Acontobetaling for børn (pr. barn)
Medlemspris: kr. 3.500,00
Din pris: kr. 3.500,00

C. Acontobetaling for voksne (pr. voksen)
Medlemspris: kr. 4.350,00
Din pris: kr. 4.350,00

D. Restbeløb for børn (pr. barn) - Pris: kr. 5.700 -
Medlemspris: kr. 3.700,00
Din pris: kr. 5.700,00

D. Restbeløb for voksne (pr. voksen) - Pris: kr. 6.850 -
Medlemspris: kr. 4.850,00
Din pris: kr. 6.850,00

E. Danskundervisning for voksne
Medlemspris: kr. 1.000,00
Din pris: kr. 1.000,00

F. Eftertilmelding
Medlemspris: kr. 750,00
Din pris: kr. 750,00


Familie-Sommerskolen 6-9 år

A. Tilmelding (pr. deltager)
Medlemspris: kr. 750,00
Din pris: kr. 750,00

Bemærk, at tilmeldingen udelukkende kan betales med kreditkort

B. Betaling for allerede tilmeldte deltagere (pr. deltager)
Medlemspris: kr. 750,00
Din pris: kr. 750,00

Tilmeldingsgebyr forfalder senest 1. november 2020. Bemærk, at tilmeldingen udelukkende kan betales med kreditkort

C. Acontobetaling for børn (pr. barn)
Medlemspris: kr. 3.500,00
Din pris: kr. 3.500,00

C. Acontobetaling for voksne (pr. voksen)
Medlemspris: kr. 4.350,00
Din pris: kr. 4.350,00

D. Restbeløb for børn (pr. barn) - Pris: kr. 5.700 -
Medlemspris: kr. 3.700,00
Din pris: kr. 5.700,00

D. Restbeløb for voksne (pr. voksen) - Pris: kr. 6.850 -
Medlemspris: kr. 4.850,00
Din pris: kr. 6.850,00

E. Danskundervisning for voksne
Medlemspris: kr. 1.000,00
Din pris: kr. 1.000,00

F. Eftertilmelding
Medlemspris: kr. 750,00
Din pris: kr. 750,00